Algemene voorwaarden - Rijschool Veldkamp

app
App met ons

app
App met ons

MENU
[LayerSliderWP] Slider not found

Algemene voorwaarden

Voorwaarden Rijschool Veldkamp

Van onze voorwaarden mag je verwachten dat deze voor jou en ons zijn. Deze zijn dan ook eenvoudig en aangenaam om te lezen. Derhalve vinden wij dat we dienen te handelen naar redelijkheid en billijkheid. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomst van Rijschool Veldkamp.

A: Wat kan je van ons verwachten?

a.1 Al onze instructeurs voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen.
a.2 De rijlessen worden volledig benut aan de leerling. Het is niet bedoeling dat de instructeur tijdens de les andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.
a.3 Er is een aansprakelijkheid en een inzittende verzekering aangesloten.
a.4 Zodra de leerling de kosten van het theorie- en/of praktijkexamen heeft betaald, wordt het examen aangevraagd.
a.5 De leerling legt het rijexamen af met de auto waarin rijles wordt genomen. Bij onmacht kan dit echter gebeuren in een vervangende lesauto.
a.6 De proefrijles is gratis als de leerling daadwerkelijk ook bij ons een rijlespakket afneemt.
a.7 Het herexamen is gratis en wordt aangevraagd als de leerling:

1/4 Niet elders eerder praktijkexamen heeft afgelegd.
2/4 Ons advies en de nodige lessen volgt.
3/4 Via rijschool Veldkamp een tussentijdse toets bij het CBR heeft afgelegd.
4/4 Minimaal 8 lessen van 60 minuten heeft betaald en gevolgd tussen de examens in.

B: Wat wordt er van jou verwacht?

b.1 Je dient tijdens de rijles de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
b.2 Je dient tijdens de rijlessen en het examen een geldige legitimatiebewijs bij je te hebben.
b.3 Je bent in het bezit van een geldig theoriecertificaat tijdens het rijexamen.
b.4 Dat je, voor je rijles, aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats. De instructeur zal 15 minuten op je wachten. Mocht jij niet verschijnen, vervalt het recht op een vervangende rijles.
b.5 Je mag een rijles afzeggen of verschuiven, echter moet dit minimaal 36 uur voor aanvang van de rijles gebeuren. Doe je dit later dan wordt deze rijles in rekening gebracht.
b.6 Dat je niet onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het rijexamen deelneemt.
b.7 Dat je bij ziekte zo snel mogelijk de rijles afzegt.

C: Betaling

c.1 Contante betalingen dienen aan de instructeur na de rijles voldaan te worden.
c.2 Overmakingen per bank dienen 7 dagen voor de rijles voldaan te zijn.
c.3 Rijlespakketen dienen 14 dagen voor aanvang van het rijexamen volledig betaald te zijn voordat je hieraan mag deelnemen.
c.4 Betalingen van de factuur per bank, dienen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn.
c.5 Bij een betalingsachterstand zijn wij genoodzaakt de rijlessen stop te zetten en mag je geen rijexamen afleggen.
c.6 Bij een blijvende betalingsachterstand zijn wij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de rekening van de leerling. Hierbij geldt ook vijfenveertig euro administratiekosten.

D: Rijexamen

d.1 Als het rijexamen niet kan plaatsvinden omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen theoriecertificaat en/ of geldig legitimatiebewijs bij je hebt, zijn de kosten volledig voor de leerling. De komende kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen zijn dan voor de rekening van de leerling.
d.2 Rijschool Veldkamp zal een nieuw rijexamen aanvragen en deze voor haar eigen kosten nemen als: – De leswagen door het CBR wordt afgekeurd. – Door weersomstandigheden het rijexamen geannuleerd wordt door het CBR.

E: Actiepakketten

e.1 De korting van de actiepakketten zitten in het rijexamen en niet in de rijlessen en de tussentijdse toets.
e.2 Bij ontbinding van de overeenkomst zonder examen te hebben afgelegd, komt de korting te vervallen.
e.3 Gratis herexamens zijn niet van toepassing bij de actiepakketten.
e.4 De gratis proefles is al in de korting verwerkt van het actiepakket.

F: Vrijwaring

f .1 Rijschool Veldkamp vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
f.2 Indien de leerling ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles volgt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel de ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede de andere financiële consequenties geheel overnemen

G: Ontbinding

g.1 De lesovereenkomst kan je binnen 14 dagen na ondertekening zonder consequenties ontbinden. Dit kan per mail, schriftelijk of mondeling. Na 14 dagen kan de lesovereenkomst ook ontbonden worden met een opzegtermijn van een maand die zal ingaan op de vijftiende dag na ondertekening.
g.2 Bij ontbinding zal Rijschool Veldkamp de vooruitbetaling met aftrek van vijfenveertig euro administratiekosten, de gereden rijlessen, online theoriecursus, gereserveerd theorie examen en/of rijexamen het resterende bedrag aan de leerling restitueren. Voor niet gereserveerde examens, krijgt de leerling het examengeld gerestitueerd. Mits dit binnen één jaar valt na het ondertekenen van de lesovereenkomst.
g.3 Rijschool Veldkamp kan de lesovereenkomst ontbinden wegens dringende redenen, gelegen in de persoon en/of zijn gedraging.

Voorwaarden Rijschool Veldkamp

Van onze voorwaarden mag je verwachten dat deze voor jou en ons zijn. Deze zijn dan ook eenvoudig en aangenaam om te lezen. Derhalve vinden wij dat we dienen te handelen naar redelijkheid en billijkheid. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomst van Rijschool Veldkamp.

A: Wat kan je van ons verwachten?

a.1 Al onze instructeurs voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen.
a.2 De rijlessen worden volledig benut aan de leerling. Het is niet bedoeling dat de instructeur tijdens de les andere zaken doet die niets met de les te maken hebben.
a.3 Er is een aansprakelijkheid en een inzittende verzekering aangesloten.
a.4 Zodra de leerling de kosten van het theorie- en/of praktijkexamen heeft betaald, wordt het examen aangevraagd.
a.5 De leerling legt het rijexamen af met de auto waarin rijles wordt genomen. Bij onmacht kan dit echter gebeuren in een vervangende lesauto.
a.6 Het herexamen is gratis en wordt aangevraagd als de leerling minimaal 8 lessen van 60 minuten heeft betaald.
a.7 De proefrijles is gratis als de leerling daadwerkelijk ook bij ons een rijlespakket afneemt.

B: Wat wordt er van jou verwacht?

b.1 Je dient tijdens de rijles de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
b.2 Je dient tijdens de rijlessen en het examen een geldige legitimatiebewijs bij je te hebben.
b.3 Je bent in het bezit van een geldig theoriecertificaat tijdens het rijexamen.
b.4 Dat je, voor je rijles, aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats. De instructeur zal 15 minuten op je wachten. Mocht jij niet verschijnen, vervalt het recht op een vervangende rijles.
b.5 Je mag een rijles afzeggen of verschuiven, echter moet dit minimaal 36 uur voor aanvang van de rijles gebeuren. Doe je dit later dan wordt deze rijles in rekening gebracht.
b.6 Dat je niet onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het rijexamen deelneemt.
b.7 Dat je bij ziekte zo snel mogelijk de rijles afzegt.

C: Betaling

c.1 Contante betalingen dienen aan de instructeur na de rijles voldaan te worden.
c.2 Overmakingen per bank dienen 7 dagen voor de rijles voldaan te zijn.
c.3 Rijlespakketen dienen 14 dagen voor aanvang van het rijexamen volledig betaald te zijn voordat je hieraan mag deelnemen.
c.4 Betalingen van de factuur per bank, dienen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn.
c.5 Bij een betalingsachterstand zijn wij genoodzaakt de rijlessen stop te zetten en mag je geen rijexamen afleggen.
c.6 Bij een blijvende betalingsachterstand zijn wij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de rekening van de leerling. Hierbij geldt ook vijfenveertig euro administratiekosten.

D: Rijexamen

d.1 Als het rijexamen niet kan plaatsvinden omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen theoriecertificaat en/ of geldig legitimatiebewijs bij je hebt, zijn de kosten volledig voor de leerling. De komende kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen zijn dan voor de rekening van de leerling.
d.2 Rijschool Veldkamp zal een nieuw rijexamen aanvragen en deze voor haar eigen kosten nemen als: – De leswagen door het CBR wordt afgekeurd. – Door weersomstandigheden het rijexamen geannuleerd wordt door het CBR.

E: Actiepakketten

e.1 De korting van de actiepakketten zitten in het rijexamen en niet in de rijlessen en de tussentijdse toets.
e.2 Bij ontbinding van de overeenkomst zonder examen te hebben afgelegd, komt de korting te vervallen.
e.3 Gratis herexamens zijn niet van toepassing bij de actiepakketten.
e.4 De gratis proefles is al in de korting verwerkt van het actiepakket.

F: Vrijwaring

f .1 Rijschool Veldkamp vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
f.2 Indien de leerling ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles volgt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel de ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede de andere financiële consequenties geheel overnemen

G: Ontbinding

g.1 De lesovereenkomst kan je binnen 14 dagen na ondertekening zonder consequenties ontbinden. Dit kan per mail, schriftelijk of mondeling. Na 14 dagen kan de lesovereenkomst ook ontbonden worden met een opzegtermijn van een maand die zal ingaan op de vijftiende dag na ondertekening.
g.2 Bij ontbinding zal Rijschool Veldkamp de vooruitbetaling met aftrek van vijfenveertig euro administratiekosten, de gereden rijlessen, online theoriecursus, gereserveerd theorie examen en/of rijexamen het resterende bedrag aan de leerling restitueren. Voor niet gereserveerde examens, krijgt de leerling het examengeld gerestitueerd. Mits dit binnen één jaar valt na het ondertekenen van de lesovereenkomst.
g.3 Rijschool Veldkamp kan de lesovereenkomst ontbinden wegens dringende redenen, gelegen in de persoon en/of zijn gedraging.